top of page

Nils Henriksson

B-KA altare_edited.jpg

Sakral & Liturgisk musik

Om

På denna sida publicerar jag sakral och liturgisk musik komponerad för gudstjänstbruk under kyrkoåret.

 

Flera av kompositionerna går att lyssna på genom respektive länk i högerkanten,

eller via följande: https://vimeo.com/user39869514

Får att erhålla noter kontakta mig via:

info.henriksson@gmail.com

Nils Henriksson   Kyrkomusiker, Himmelsfärdskyrkan Höganäs församling

Vokalmusik

ALLMÄNNA GUDSTJÄNSTMOMENT

Introitus

"Fjällens och det öppna landskapets Gud"

Text: Sv.K.-Handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Fractio: Musik för brödbrytelsen

"Så är vi fast än många en enda kropp"

Text: Sv.K.-handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Bön om förlåtelse

"Jesus Kristus, jag kommer till dig"

Text: Sv.K.-Handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Musik efter löftesord/tackbön efter förlåtelse 

Förlåtelse-Kanon

"Lycklig är den vars brott har förlåtits"

Text: Psaltaren 32   Musik N.Henriksson

(SSATTB)

PSALTAR-PSALMER

Psaltaren 36  –  2:dra söndagen ef. trettondedagen

"Hos dig är livets källa"

Text: Sv.K.-handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Psaltaren 103  –  Helige Mikaels Dag 

"Herren har rest sin tron"

Text: Sv.K.-Handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Psaltaren 118  –  Palmsöndagen eller 1:a Advent

"Detta är dagen då Herren grep in"

Text: Sv.K.-Handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

EVANGELIESPRÅK OCH BÖNESÅNG

Gästbok

Bön efter Johannes 19

"Bevara oss i ditt namn, O Gud"

Text: Sv.K.-handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Motett efter förbön eller kollektbön

"Bedjen och det skall givas"

Text: Sv.K.-Handbok   Musik: N.Henriksson

(SATB)

Orgelmusik

KORAL-PRELUDIUM

Processions-preludium

Sv.ps 6 Lova Gud i himmelshöjd

Helige Mikaels Söndag

Preludium

Sv.Ps 186 Kom inför Herren

(alt. Sv. ps 289 Herren vår Gud är en konung)

Tacksägelsedagen

Utgångs-preludium

Sv. ps 490 Guds son en gång i morglans

Domsöndagen, sön f. Domsöndagen

Trio-preludium

Sv. ps 43 Jesus är min vän, den bäste

Allmän

Cantus Firmus-preludium (Kantat)

Sv.ps 567 Gå kristen, upp till kamp

Allmän/Kollekt-psalm

Processions-preludium

Sv. ps 322 Guds härlighet oss styrka ger

Allmän

bottom of page